Zespół PARASOLa

 

 

Stowarzyszenie „EKOSKOP” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do upowszechniania idei ochrony środowiska, funkcjonowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizacji i propagowania zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie, którego głównym celem i misją jest edukacja ekologiczna szczególnie młodego pokolenia, wychowanie do harmonijnego współżycia z naturą i odpowiedzialności za decyzje oraz działania mające wpływ na środowisko. Stowarzyszenie „EKOSKOP” ma swoją siedzibę- Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie, natomiast zasięg ich licznych działań, zajęć, warsztatów, wydarzeń naukowych oraz happeningów sięga na całe województwo podkarpackie.

Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy tworzą ludzie z różnych branż, których łączy miłość do Bieszczadów. Dzięki ich działaniom można poznać fragment tego obszaru według trzech najważniejszych nurtów: kultura Bieszczadów – wytwory pracy ludzkiej, natura Bieszczadów – to, czym obdarowała nas przyroda i relacje Bieszczadów – czyli to jaką relację tworzy człowiek z drugim człowiekiem. Celem i misją BUL-u jest, aby zakochać się w Bieszczadach, rozsmakować się w kuchni i poznać ludzi, którzy tu żyli i żyją. BUL działa globalnie, buduje bieszczadzkie mosty, zapraszając do współpracy pasjonatów, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje samorządowe, przedsiębiorców i inne.

Fundacja Bieszczadzka została powołana przez reprezentujące bieszczadzką społeczność organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu. Jej powołanie było efektem 3 letniej pracy Grupy Partnerskiej, a fundacja ma docelowo pełnić rolę sekretariatu GP. Celem fundacji jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja realizuje swoje cele poprzez bardzo liczne działania zarówno pomocy finansowej, merytorycznej, rzeczowej, organizacyjnej, a także promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Fundacja Q to organizacja pozarządowa, która działa wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Ich fundament i cel to: inicjowanie, wspieranie i kreowanie działań na rzecz rozwoju twórczości i kreatywności, społeczeństwa wiedzy i kultury współistnienia. Ich hasło 3P – czyli partnerstwo, przyjaźń oraz partycypacja. Pragną żyć w świecie, gdzie każdy człowiek posiada równe szanse na rozwój. Każdego człowieka traktują jako wyjątkową, osobną jednostkę, która wymaga odpowiedniego podejścia oraz odpowiednio dostosowanej pomocy. Fundacja jest twórcą imprez charytatywnych i inicjatorem wielu działań wspierających rozwój lokalnej społeczności. W chwili obecnej ich oferta skupia się na zajęciach skierowanych dla uchodźców z Ukrainy. Siedziba Fundacji mieści się w Nowej Dębie.

Fundacja SOS Życie szczególnie skupiła swoją działalność na ratowaniu życia i zdrowia kobiet poprzez aktywną profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy. Prowadzi Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie w Mielcu oraz jedyny na Podkarpaciu cytomammobus. Zapewnia dostęp kobietom z całego Podkarpacia do bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ. W Mielcu prowadzi także specjalistyczną poradnię ginekologiczną dla kobiet. Ośrodek zapewnia wysokiej jakości kompleksową i specjalistyczną diagnostykę raka piersi i raka szyjki macicy. Diagnozowane i leczone kobiety mogą znaleźć pomoc oraz wsparcie. Dzięki działalności w ochronie zdrowia rocznie ratujemy zdrowie i życie ponad 50 kobiet. Fundacja SOS Życie prowadzi edukację w celu zwiększania wiedzy i umiejętności samobadania piersi. Niesie także pomoc chorym dzieciom i młodzieży potrzebującym operacji transplantacji szpiku kostnego oraz potrzebującym pomocy w leczeniu innych schorzeń. Ściśle współpracuje z większością samorządów województwa podkarpackiego. 

Fundacja Wielkie Serce dla dzieci jest ośrodkiem wsparcia przede wszystkim dla dzieci, ale także dla osób dorosłych i całych rodzin: zastępczych, adopcyjnych i biologicznych. Są otwarci dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Myśl przewodnia fundacji zamyka się w trzech zdaniach, które są odpowiedzią na postawione pytanie – „Każda rodzina jest ważna. Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Każde dziecko ma prawo do rodziny”. Stacjonarnie w Krośnie fundacja oferuje szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, ogólnorozwojowych i rozwijających dziecięce pasje. Można skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz konsultacji. Jednak, bardzo ważną misją Fundacji jest poszukiwanie rodzin zastępczych dla dzieci, które potrzebują mamy i taty - opiekunów, którzy są z nim 24 godziny na dobę, w każdej sytuacji, zawsze gotowi reagować i pomagać.

Stowarzyszenie Dla Równości zajmuje się wszechstronnym wspieraniem osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i tych, którzy potrzebują doraźnej pomocy. Ze szczególną troską pochyla się nad osobami starszymi, którym w środowiskach wiejskich żyje się o wiele gorzej niż w miastach. Stowarzyszenie zajmuje się także problematyką bezdomności: przygotowuje posiłki, odbiera żywność i dostarcza osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Zajmuje się także przeciwdziałaniem stereotypom na temat roli kobiety oraz dyskryminacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia. Pandemia nie przerwała działalności Stowarzyszenia, wręcz przeciwnie. Działania zintensyfikowano z naciskiem na pomoc żywnościową. Podczas wojny aktywnie włączyło się w pomoc uchodźcom oraz wolontariuszom pracującym na rzecz uchodźców. Ich mottem są słowa Stefana Wyszyńskiego: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.” Stowarzyszenie Dla Równości podejmuje szereg działań cyklicznych, ale także działania interwencyjne. Ich siedziba mieści się w Draganowej na Podkarpaciu.

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO to grupa międzynarodowych przyjaciół, których ścieżki przecięły się przy realizacji wspólnych inicjatyw. Misją stowarzyszenia jest podnosić wiarę w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Ich inicjatywy skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty docierają do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Ich działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Prowadzą programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną. 

Fundacja Freedom Space powstała z inicjatywy osób, których drogi przecięły się podczas działań na rzecz Ukrainy od początku wybuchu wojny. Główną misją jest wsparcie najbardziej potrzebujących w Polsce w zakresie budowania odporności psychicznej oraz pierwszej pomocy psychologicznej, nie zapominając przy tym wszystkim o dostarczaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. Dzięki ich doświadczeniu w różnych dziedzinach i organizacjach udało się przekazać wiele transportów na teren Ukrainy, wyposażyć szkoły borykające się z problemem uchodźstwa wewnętrznego, a także zorganizować szkolenie dla matek z dziećmi. W swoich działaniach nie pozostają, również obojętni na los zwierząt, które także są ofiarami konfliktu zbrojnego. Największym zasobem fundacji jest Zespół uzupełniający się we wszelkich działaniach oraz dzielący wspólne wartości, dzięki czemu dla nich słowo ,,niemożliwe'' nie istnieje.

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO