Federacja PARASOL

 

 

 

Zamiarem utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich „PARASOL” jest wszechstronna pomoc podkarpackim organizacjom, które się o nią zwracają. Wprowadzenie w życie zaplanowanych działań ma na celu: bieżącą pomoc organizacjom, które będą jej potrzebowały.

 

Szkolenia i doradztwo, tak aby organizacje były na bieżąco z informacjami i przepisami prawa, dotyczącymi trzeciego sektora.

 

Stworzenie bazy kontaktów, tak aby organizacje mogły być ze sobą w kontakcie np.: branżowo. Przybliżanie i oswajanie w kontaktach z Urzędami.

 

Wprowadzanie przedstawicieli organizacji w skład różnych ciał, po to aby ich głos stał się słyszany, a poparcie organizacji parasolowej bardzo go wzmocni.

 

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO