Aktualności

 

 

Samorząd Podkarpacia przeznacza najwięcej pieniędzy spośród wszystkich województw na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Ta informacja padła przy okazji kolejnej edycji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim.  Podczas wydarzenia poznaliśmy także laureatów konkursu „NGO wysokich lotów”, którzy otrzymali Nagrody  Marszałka województwa Podkarpackiego w pięciu kategoriach.

Podkarpackie Forum Obywatelskie odbywało się w formule hybrydowej. Spotkanie otworzył marszałek Władysław Ortyl, który mówił, że to niezwykle cenna i potrzebna inicjatywa, która pozwala na merytoryczną dyskusję:

 

Rozmawiamy na takich spotkaniach o sprawach ważnych dla społeczności, dla organizacji pozarządowych, dla tych wszystkich podmiotów związanych z pożytkiem publicznym. To czas i miejsce, gdzie możemy się dzielić doświadczeniami, dobrymi praktykami, a czasami podzielić pewną goryczą, która z takiej aktywności czasami płynie – mówił marszałek.

 

Marszałek mówił także o wsparciu samorządu województwa podkarpackiego dla organizacji pozarządowych, które odbywa się w ramach specjalnego programu:

 

Kierujemy do państwa realną pomoc poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert.  Mamy też - może nie gigantyczny - ale bardzo fajny konkurs, który przekazuje organizacjom pieniądze na wkład własny. Organizacje mają bowiem duży potencjał, wolę, aktywność, ale środki do ich realizacji są pewną przeszkodą, stąd  uruchomiliśmy taki fundusz. Dlatego zachęcamy do sięgania po te środki – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego mówił o działaniach NGO w czasie pandemii i zauważył, że samorządy czuły, także w tym trudnym czasie, wielką odpowiedzialność za realizację zadań publicznych i finansowanie organizacji pozarządowych:

 

Samorząd nie zgasił światła dla organizacji pozarządowych – mówił Kaczmarczyk.

 

Wojciech Kaczmarczyk pochwalił także Podkarpacie, za to, że nasz region przeznacza najwięcej spośród wszystkich województw na wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 

Państwa samorząd finansuje organizacje pozarządowe w najwyższym stopniu, na najwyższym poziomie w kraju. To jest prawie 40 mln złotych. Nie ma drugiego takiego samorządu, który by przeznaczał takie środki dla organizacji pozarządowych. To jest wielki wyraz zaufania dla kapitału społecznego, który tutaj na Podkarpaciu funkcjonuje i dowód wrażliwości samorządu województwa – powiedział.

 

Wojciech Kaczmarczyk mówił również o planach rządu, który chce ułatwić NGO funkcjonowanie. A ma w tym pomóc ustawa o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Jest ona w ostatniej fazie prac legislacyjnych w rządzie.

 

Ta ustawa dla organizacji pozarządowych to jest wielkie ułatwienie. Wszystkie te organizacje, których budżety są mniejsze niż 1 mln złotych – a takich jest w Polsce 95% - będą mogły prowadzić uproszczoną księgowość, nie będą musiały składać sprawozdania finansowego. To uwolni energię działaczy społecznych – mówił Wojciech Kaczmarczyk.

 

Uczestnicy spotkania mogli się także dowiedzieć o planach rządu, który chce wprowadzić dwa nowe programy dla organizacji pozarządowych - program dla wspierania organizacji poradnictwa i dla organizacji młodzieżowych.

Podczas forum odbyła się debata w ramach konferencji Przyszłość Europy - „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego budują Zielony Ład – NGO w nowej perspektywie finansowej na Podkarpaciu”. W debacie głos zabrali: marszałek Władysław Ortyl, Roya Ayazi - Sekretarz Generalna, Sieci NEREUS, Julia Majewska - przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarza Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP. Debatę moderował Maciej Kunysz – Przewodniczący Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego

Julia Majewska – nakreśliła m.in. cele, które wynikają z nowej strategii UE dotyczącej Zielonego ładu i tego jak NGO mogą uczestniczyć w tym procesie:

 

Zielony Ład to szansa na inwestycje, które będą kluczowe dla poszczególnych regionów, te reformy i inwestycje muszą być jednak realizowane na każdym poziomie – na poziomie krajowym, ale także lokalnym. Dlatego realizacja Zielonego Ładu nie jest możliwa bez NGO – mówiła Julia Majewska.

 

Roya Ayazi przedstawiła z kolei o działalności sieci NEREUS, do której należy Podkarpacie, a także przekonywała, że  technologie kosmiczne nie są niczym odległym i niedostępnym, gdyż są wykorzystywane w codziennym życiu każdego z nas. Mówiła też o tym, jak przybliżyć nowoczesne technologie dzieciom i młodzieży.

 

Ważnym momentem spotkania było wręczenie nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Celem konkursu jest promowanie najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa
  Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy;
 2. Kultura i tożsamość narodowa
  Stowarzyszenie Kapela Ludowa z Lubziny;
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko
  Stowarzyszenie Upowszechnianie Wiedzy ExploRes w Rzeszowie;
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój
  Fundacja "Tradycyjna Zagroda" w Manasterzu.

W poszczególnych kategoriach zostały również wręczone wyróżnienia:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa:
  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat" w Rudniku nad Sanem;
 2. Kultura i tożsamość narodowa
  Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku;
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko
  Stowarzyszenia "Aktywni od zaraz" w Rzeszowie;
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój
  Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Jasionce;
 5. Gospodarka, rynek pracy

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATIA" w Rzeszowie.

Wręczono również nagrody: Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności:

Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności  otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik.

Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski  z Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych. 

Tytuł Regionalnego Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Dorota Głazowska Krzywdzik- prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, 

Wyróżnienie otrzymał:

-  Andrzej Pańko - prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

- Jakub Kasprzyk - członek zarządu Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawce.

Wszystkim nagrodzonym gratulacje złożył - obecny zdalnie - Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

Artykuł pochodzi ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego - podkarpackie.pl

Tekst: Monika Konopka
Zdjęcia: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO